Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Luotu: 01.06.2008
Päivitetty: 23.05.2018 (uusi tietosuoja-asetus GDPR)

1. Rekisterinpitäjä:
Lehto Trading Oy (Y-tunnus 2382808-9)

Postiosoite
Lehto Trading Oy
Karhukankaantie 1085
92500 RANTSILA

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Jani Lehto
myynti@mybeta.fi

3. Rekisterin nimi:
Circuit84.fi / Motoz.fi / MyBeta.fi / Janilehto.com asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus:
Asiakkaiden henkilötietoja käytetään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen circuit84.fi, motoz.fi ja mybeta.fi sekä janilehto.com verkkokaupassa.

5. Rekisterin sisältö:
Rekisteröityneet käyttäjät: Etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yrityksen nimi ja Y-tunnus (mikäli annettu), käyttäjätunnus (sama kuin sähköpostiosoite), salasana (salatussa muodossa, emme näe salasanaasi kirjoitetussa muodossa) sekä vaapaakenttään annettu tieto.
Lisäksi tilausrekisteristämme näemme asiakkuutta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, sekä tilauksista, muut asiointitiedot, sekä verkkokaupan kautta tapahtuva sähköinen viestintä.

Muut käyttäjät: Etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yrityksen nimi ja Y-tunnus (mikäli annettu) sekä vaapaakenttään annettu tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä tai tarjouksen sekä lisätietojen pyytämisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjien tietojen luovuttaminen rekisterin pitäjän (Lehto Trading Oy) ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, käyttäjiltä pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Sekä manuaalinen aineisto että tietojärjestelmään talletetut tiedot ovat suojatut yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

Muuta huomiota (lisäys GDPR:n takia):

ATK-järjestelmän toimittajamme on päivittänyt ohjelmistomme kokonaisuudessaan emmekä säilytä tai kerää yksityishenkilöiden arkaluonteisia tietoja, omaa palkanlaskentaamme lukuun ottamatta.

Asiakasrekisteriimme tallennetaan osoite- ja yhteystietoja, y-tunnuksia ja tilaus-/toimitus- sekä maksuliikenteeseen liittyviä asioita (kuten avoimet tilaukset, mahdolliset maksunviivästykset sekä maksutapa. Pankki- tai luottokorttitietoja emme kerää, emmekä ole koskaan keränneetkään). Paytrail hoitaa tilaustenne kortti- ja verkkomaksukäsittelyt. Ainoa tieto, jonka heiltä saamme, on maksutapahtuman status.

Laskutusasiakkaiden (pääsääntöisesti yritykset) tiedot kirjataan lisäksi Ropo Capitalin laskutusjärjestelmään. Ropo Capital hoitaa puolestamme laskutuksen, maksureskontran, perimisen ja luottotietojen tarkistamisen.
Tallennamme lisäksi sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja vapaakenttään antamasi muut tiedot.

Yllä mainittu tietokanta on palveluntarjoajamme, Pulse24 palvelimella. Maksuliikenne- ja kirjanpitotiedot omissa tiloissamme. Tietoliikenneyhteydet ovat suojattu nykyvaatimusten mukaisesti.

Emme luovuta tai myy yhteystietoja kolmansille osapuolille, pois lukien lakisääteisissä asioissa (esimerkiksi verottajalle, perintätoimistolle tai rikosepäilytapauksissa poliisille)

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Mikäli katsot kuitenkin parhaimmaksi vaatia tietojesi poistamista (pl. laissa erikseen määritellyt säilyttämisvelvoitteet, kuten kirjanpito) on se mahdollista lähettämällä poistopyyntö sähköpostitse osoitteella myynti (a) mybeta.fi